OM OSS

Vi jobbar med leverantörer och producenter från hela världen för att hitta de mest hållbara alternativen. 
Ni har behovet och vi sköter allt bakom kulisserna, från provpackning till leverans och frakter samt lagerhållning. 

VÅR APPROACH

Vi ser inte problem, vi hittar lösningar.

 

Vi finns där ni behöver oss och när ni behöver oss.

Var som i kedjan, om det så gäller framtagande av nya produkter, minska svinn eller byta befintliga produkter för att komma närmre era miljömål. Vi är med hela vägen eller där ni behöver oss.

Vi kan produkterna, maskinerna och marknaden - och vi har det innovativa tänket.

  • Försäljning/trading.
  • Helhetslösning.
  • Föreläsning.
  • Projektledning
  • Konsultation
  • Konsult
  • Utbildning

VÅRT TEAM

Vår styrka är att se helhetskonceptet.

 

ESBJÖRN

Var ska man börja, 25 år i frukt och grönt branschen, varav de senaste 12 inom förpackningar.
Av många kallad förpackningskungen. Har ett brinnande intresse för hur material fungerar och används på ett innovativ sätt. Han vågar sticka ut hakan i diskussioner och räds inte för att driva framåt. Har en stor förståelse och kunskap om hela processen från framställande av produkter, maskiner till hållbarhet.
Esbjörn är en väl bokad föreläsare, han föreläser om hur vi optimerar samt möter de krav som finns med hänsyn till matsvinn, lagar etc.AMANDA

Sköter ekonomi och marknadsföring, har 10 år i frukt och gröntbranschen.
Driver också Amesol.nu med fokus på projektledning vid implementering av ERP system.
Vi scannar marknaden och leder utvecklingen samt håller oss tätt uppdaterade om lagar och aktuella debatter.

ESBJÖRN OLOFSSON


FÖRPACKNINGSEXPERT

KONSULT
FÖREDRAGSHÅLLARE

UTBILDARE

AMANDA OLOFSSON CHRONA


SENIOR PROJEKTLEDARE

EKONOMI OCH MARKNADSANSVARIG

VÅR VISION

Att hjälpa kunden att nå sina miljömål med rimlig insats för deras verksamhet. 
Detta genom att ha förståelsen, vara uppdaterade och drivande.

VÅRT MÅL

Att vara den självklara partnern för såväl kunder som leverantörer för att hitta/tillhandahålla hållbara förpackningar på den skandinaviska marknaden.
Vi ska vara de som leder branschen mot satta miljömål.